Home         Forside       Nyheder        Katalog         Adresse          Links   


Bestilling: eforlag@mail.dk 

 RASMUS CEDERLUND - PUST AF LYS

 2024

 ISBN 978 87 911 42 871

 150 dkkr.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

H.C. Andersen, Povești și povestiri, (1830-1874) en fuldstændig oversættelse på rumænsk af Nicolae Matei efter H.C. Andersens Eventyr og Historier, udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Til oversættelserne blev brugt Erik Dal, Erling Nielsen og Flemming Hovman kommentarer til H.C. Andersens værk udgivet af Det danske sprog- og litteraturselskab, C.A. Reitzels forlag København, 1990, gengivet i fodnoter.


 

De to bind indeholder følgende Eventyr og Historier oversat til rumænsk: 

Digte („Poezii“), 1830.

BIND I.: 1835-1842. Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hæfte, 1835; Andet Hæfte, 1835; Tredie Hæfte, 1837 („Volumul I: 1835-1842. Poveşti povestite pentru copii. Culegerea întâi. Tomul întâi, 1835; Tomul al doilea, 1835; Tomul al treilea, 1837“).

BIND I.: 1835-1842. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hæfte, 1838; Andet Hæfte, 1839; Tredie Hæfte, 1842 („Volumul I: 1835-1842. Poveşti povestite pentru copii. Culegere nouă. Tomul întâi, 1838; Tomul al doilea, 1839; Tomul al treilea, 1842“).

Tre Digtninger („Trei compoziții)“, 1838.

BIND II: 1843-1855. Nye Eventyr, 1844-1848. Første Bind. Første Samling, 1844; Anden Samling, 1845; Tredie Samling, 1845 („Volumul II: 1843-1855. Poveşti noi, 1844-1848. Volumul întâi. Culegerea întâi, 1844; Culegerea a doua, 1845; Culegerea a treia, 1845“).

BIND II: 1843-1855. Nye Eventyr, 1844-1848. Andet Bind. Første Samling, 1847; Anden Samling, 1848 („Volumul II: 1843-1855. Poveşti noi, 1844-1848. Volumul al doilea. Culegerea întâi, 1847; Culegerea a doua, 1848“).

BIND II: 1843-1855. Eventyr, 1850 („Volumul II: 1843-1855. Poveşti, 1850“), 1850. 

BIND II: 1843-1855. Historier, 1852-1855, Første Samling, 1852; Anden Samling, 1853; Historier, 1855 („Volumul II: 1843-1855. Povestiri, 1852-1855. Culegerea întâi, 1852; Culegerea a doua, 1853; Povestiri, 1855).

BIND III.: 1858-1860. Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling, 1858; Anden Samling, 1858; Tredie Samling, 1859; Fjerde Samling, 1860 („Volumul III: 1858-1860. Noi poveşti şi istorisiri. Seria întâi. Culegerea întâi, 1858; Culegerea a doua, 1858; Culegerea a treia, 1859; Culegerea a patra, 1860“). 

BIND IV.: Eventyr og Historier, 1862-1863 . Første Bind, 1862; Anden Bind, 1863 („Volumul IV: Poveşti şi povestiri, 1862-1863. Volumul întâi, 1862; Volumul al doilea, 1863“). 

BIND IV.: Nye Eventyr og Historier, 1861-1866. Anden Række. Første Samling, 1861; Anden Samling, 1862; Tredie Samling, 1865; Fjerde Samling, 1866 („Volumul IV: Noi poveşti şi povestiri, 1861-1866. Seria a doua. Culegerea întâi, 1861; Culegerea a doua, 1862; Culegerea a treia, 1865; Culegerea a patra, 1866“).

BIND V.: Samlede Skrifter 25-28 („Volumul V: Scrieri complete 25-28“), 1868.

Dryaden („Driada“), 1868.

Tre nye Eventyr og Historier („Trei noi poveşti şi povestiri“), 1970.

BIND V.: Nye Eventyr og Historier. Treide Række. Første Samling, 1872; Anden Samling, 1872 („Volumul V: Noi poveşti şi povestiri. Seria a treia. Culegerea întâi, 1872; Culegerea a doua, 1872).

Eventyr og Historier V („Poveşti şi povestiri V“), 1874. 

Eventyr udenfor de samlede udgaver („Povești neincluse în culegeri“).

De to bind indeholder i alt 175 eventyr og historier, 13 af dem som er udenfor de samlede udgaver, Desuden er oversat Dryaden, Danish Popular Legends og Dødningen, et fynsk Eventyr fra 1830, som er den første version af Rejsekammeraten fra 1835, Lykkens Kalosker fra 1938 og det reviderede udgave fra 1849 og til sidst den ny fundne historie Tællelyset fra 1820.


 
 

Bogfernisering på Amtsbiblioteket Octavian Goga i Cluj-Napoca, Rumænien.


 

Bogfernisering på Amtsbiblioteket Octavian Goga i Cluj-Napoca, Rumænien. 

Bogfernisering på Amtsbiblioteket Octavian Goga i Cluj-Napoca, Rumænien.


 

Direkte interview på TVR Cluj, Rumænien.


 

Direkte interview på Radio Cluj, Rumænien.


 

 


Bestilling: eforlag@mail.dk